โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2565

8 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 1762 ครั้ง

ตร.จัดโครงการให้ความรู้ด้านสวัสดิการตำรวจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สกพ.จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มารับฟังบรรยายให้ความรุ้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีปฏิบัติ ด้านสวัสดิการที่ข้าราชการตำรวจควรจะได้รับ ดังนี้
1.การฌาปนกิจสงเคราะห์
2.การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
3.บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษสำหรับกรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการรับฟังบรรยายจะแบ่งออกเป็น 10 รุ่น โดยได้เปิดโครงการ รุ่นที่ 1-2 ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 65 ที่สโมสร ตร. โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ.เป็นประธานการเปิดโครงการ มีผู้แทนซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและกำลังพล จากหน่วยงานในสังกัด บช.น., ภ.1 และบช.ที่มีที่ตั้งในพื้นที่ กทม., หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. เข้าร่วมรับฟังบรรยาย
-สำหรับรุ่นที่ 3-10 จะจัดวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ตามภาคต่างๆ ต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 65 นี้

 

 

Image Gallery post

Share this: