พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. และคณะวิทยากร จากฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจในเรื่องของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการให้ความรู้เครือข่ายบริการสมาชิ

22 ก.พ. 2567 | อ่านแล้ว 447 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. และคณะวิทยากร จากฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจในเรื่องของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการให้ความรู้เครือข่ายบริการสมาชิก กฌ.ตร. ณ อาคารเรียนรวม ศฝร.1 จว สระบุรี

Image Gallery post

Share this: